Mi a székhely? Mi a székhelyszolgáltatás? És mit tartalmazzon a székhelyszolgáltatás szerződés?

Ma, azaz a 21. században, minden gazdasági társaságnak kötelező bejegyzett székhellyel kell rendelkeznie. A 2017. évi CL. törvény, valamint a 7/2017. (VI.1) IM rendelet értelmében a székhelyszolgáltatást igénylő cégnek és a székhelyet biztosítónak írásos szerződést kell kötnie.
Mi a székhely? Mi a székhelyszolgáltatás? És mit tartalmazzon a székhelyszolgáltatás szerződés?

De mi is az a székhely?

A vállalkozások, cégek és vállaltok nem működhetnek székhely nélkül. A 2017. évi CL. törvény, és a 7/2017. (VI.1) IM rendelet világosan leírja a székhely fogalmát: „A cég székhelye a cég bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik.” A cég székhelyét cégtáblával szükséges jelölni. Ugyanennek a törvénynek a további rendelkezése (7§ (4)): „Cég székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan lehet, amely a cég tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára – ideértve a székhelyszolgáltatás útján biztosított székhelyhasználatot is – a cég jogosult.”

És kik azok a székhelyszolgáltatók?

A 2017. évi CL. törvény, illetve a 7/2017. (VI.1) IM rendelet a székhelyszolgáltatókra vonatkozó elvárásokat is megfogalmazza: „A székhelyszolgáltató az, aki, üzletszerű vagy gazdasági tevékenységként az adózó megbízásából gondoskodik az adózóüzleti és hivatalos iratainak munkaidőben történő átvételéről, érkeztetéséről, megőrzéséről, rendelkezésre tartásáról, valamint a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítéséről, így különösen a cég (megbízó) székhelyéhez és a cégiratokhoz kapcsolódó hatósági kényszer-intézkedések tűréséről.”

Székhelyszolgáltatást a Logosz Cégcsoportnál rejtett költségek nélkül, olcsón lehet igénybe venni. A cég országos lefedettséggel rendelkezik. Az ügyfeleik részére székhelyszolgáltatást Budapesten, és vidéken is tudnak biztosítani.

A székhelyszolgáltatást online is meg lehet rendelni, majd az egyeztetést követően, személyesen a székhely szerinti irodában rövidebb ügyintézési idővel lehetséges székhelyszerződést megkötni.

A székhelyszolgáltatás szerződésminta tartalma

A székhelyszolgáltatás szerződés minta kitöltéséhez szükség van néhány adatra. Szükség van a megbízott székhelyszolgáltató cég nevére, cégjegyzék számára, székhelyére, adószámára, ügyvezető nevére. Továbbá a szerződés minta tartalmazza a megbízó gazdasági társaság ügyvezetőjének a nevét, anyja nevét, személyigazolvány számát, lakhelyét, születési helyét és idejét és adóazonosító jelét.

A szerződésmintába bele kell foglalni továbbá a szolgáltatást igénybe vevő nevét, email címét és a meghatalmazott nevét. A szerződésminta a székhelyszolgáltatás árát is tartalmazza.

A székhelyszolgáltatás csomagok és a Logosz Cégcsoport

A Logosz székhely és egyéb szolgáltatási csomagajánlatait fél évre, egy évre vagy 2 évre lehet igénybe venni. A székhelyszolgáltatás nyújtására irányuló megbízási jogviszony határozatlan időre jöhet létre. Viszont, ha a gazdasági társaság határozott időre jött létre, akkor a székhelyszolgáltatás szerződés határozott időre is megköthető.

A székhelyszolgáltatás szerződésmintában azok a helyzetek is részletezve vannak, amikor a szerződés azonnali hatállyal felbontható.

Kapcsolódó cikkek

Fehéroroszország, Európa Szilícium-völgye - EPAM is itt!

Fehéroroszország, Európa Szilícium-völgye

Európában egyedülálló, ami Fehéroroszországban megvalósult: virágzik és világszerte ismert a grandiózusan növekvő IT-ipar. Már Kelet-Európa Szilícium-völgyeként említik az belorusz vidéket.

Éttermi konyha alapvető felszereléseinek listája

Éttermi konyha alapvető felszereléseinek listája

Összegyűjtöttük az éttermi konyhák alapvető felszereléseinek listáját, hogy jobban képbe kerüljünk mi mindenre lehet szükség egy konyhán.