Mi a székhely? Mi a székhelyszolgáltatás? És mit tartalmazzon a székhelyszolgáltatás szerződés?

Ma, azaz a 21. században, minden gazdasági társaságnak kötelező bejegyzett székhellyel kell rendelkeznie. A 2017. évi CL. törvény, valamint a 7/2017. (VI.1) IM rendelet értelmében a székhelyszolgáltatást igénylő cégnek és a székhelyet biztosítónak írásos szerződést kell kötnie.
Mi a székhely? Mi a székhelyszolgáltatás? És mit tartalmazzon a székhelyszolgáltatás szerződés?

De mi is az a székhely?

A vállalkozások, cégek és vállaltok nem működhetnek székhely nélkül. A 2017. évi CL. törvény, és a 7/2017. (VI.1) IM rendelet világosan leírja a székhely fogalmát: „A cég székhelye a cég bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik.” A cég székhelyét cégtáblával szükséges jelölni. Ugyanennek a törvénynek a további rendelkezése (7§ (4)): „Cég székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan lehet, amely a cég tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára – ideértve a székhelyszolgáltatás útján biztosított székhelyhasználatot is – a cég jogosult.”

És kik azok a székhelyszolgáltatók?

A 2017. évi CL. törvény, illetve a 7/2017. (VI.1) IM rendelet a székhelyszolgáltatókra vonatkozó elvárásokat is megfogalmazza: „A székhelyszolgáltató az, aki, üzletszerű vagy gazdasági tevékenységként az adózó megbízásából gondoskodik az adózóüzleti és hivatalos iratainak munkaidőben történő átvételéről, érkeztetéséről, megőrzéséről, rendelkezésre tartásáról, valamint a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítéséről, így különösen a cég (megbízó) székhelyéhez és a cégiratokhoz kapcsolódó hatósági kényszer-intézkedések tűréséről.”

Székhelyszolgáltatást a Logosz Cégcsoportnál rejtett költségek nélkül, olcsón lehet igénybe venni. A cég országos lefedettséggel rendelkezik. Az ügyfeleik részére székhelyszolgáltatást Budapesten, és vidéken is tudnak biztosítani.

A székhelyszolgáltatást online is meg lehet rendelni, majd az egyeztetést követően, személyesen a székhely szerinti irodában rövidebb ügyintézési idővel lehetséges székhelyszerződést megkötni.

A székhelyszolgáltatás szerződésminta tartalma

A székhelyszolgáltatás szerződés minta kitöltéséhez szükség van néhány adatra. Szükség van a megbízott székhelyszolgáltató cég nevére, cégjegyzék számára, székhelyére, adószámára, ügyvezető nevére. Továbbá a szerződés minta tartalmazza a megbízó gazdasági társaság ügyvezetőjének a nevét, anyja nevét, személyigazolvány számát, lakhelyét, születési helyét és idejét és adóazonosító jelét.

A szerződésmintába bele kell foglalni továbbá a szolgáltatást igénybe vevő nevét, email címét és a meghatalmazott nevét. A szerződésminta a székhelyszolgáltatás árát is tartalmazza.

A székhelyszolgáltatás csomagok és a Logosz Cégcsoport

A Logosz székhely és egyéb szolgáltatási csomagajánlatait fél évre, egy évre vagy 2 évre lehet igénybe venni. A székhelyszolgáltatás nyújtására irányuló megbízási jogviszony határozatlan időre jöhet létre. Viszont, ha a gazdasági társaság határozott időre jött létre, akkor a székhelyszolgáltatás szerződés határozott időre is megköthető.

A székhelyszolgáltatás szerződésmintában azok a helyzetek is részletezve vannak, amikor a szerződés azonnali hatállyal felbontható.

Kapcsolódó cikkek

A nagy sneaker-business: így vidd sikerre a start-upodat!

A nagy sneaker-business: így vidd sikerre a start-upodat!

Josh Luber megosztja, hogyan juttatták dollármilliókhoz a tornacipők.

Éttermi konyha alapvető felszereléseinek listája

Éttermi konyha alapvető felszereléseinek listája

Összegyűjtöttük az éttermi konyhák alapvető felszereléseinek listáját, hogy jobban képbe kerüljünk mi mindenre lehet szükség egy konyhán.